Laatst bijgewerkt: [17 december 2023]

Welkom bij Musica Gloria! We waarderen uw interesse in onze muzikale aanbiedingen. Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt.

1. Acceptatie van voorwaarden

Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de website van Musica Gloria, stemt u in met gebondenheid aan deze algemene voorwaarden. Indien u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, gelieve dan af te zien van het gebruik van onze website.

2. Intellectueel eigendom

Alle inhoud op de website van Musica Gloria, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen, audioclips en software, is eigendom van Musica Gloria en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. U mag geen enkel deel van de inhoud gebruiken, reproduceren, verspreiden of wijzigen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

3. Gebruik van de website

U stemt ermee in de website van Musica Gloria uitsluitend voor wettige doeleinden te gebruiken. U mag de website niet op een manier gebruiken die schade kan toebrengen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of die ongeautoriseerde toegang tot een deel van de website of gerelateerde informatie probeert te verkrijgen.

4. Privacybeleid

Uw gebruik van de website van Musica Gloria valt ook onder ons Privacybeleid, dat u hier kunt vinden [link naar privacybeleid]. Bekijk ons Privacybeleid om onze praktijken te begrijpen.

5. Wijzigingen in algemene voorwaarden

Musica Gloria behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Het is uw verantwoordelijkheid om de voorwaarden regelmatig te controleren.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Musica Gloria is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of op enige manier verband houdt met het gebruik van onze website.

7. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in België.

Door gebruik te maken van de website van Musica Gloria erkent u dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via [musicagloria@icloud.com].

Dank u voor uw betrokkenheid bij Musica Gloria!