Program – Christmas concert

Content:

Instrumentation

1 or more children choirs
6 to 16 musicians

Program

Traditional Christmas songs with acompagniment in baroque style combined with baroque music

Example
Stil nu
Maria door een doornwoud trad
O kindeke klein
Hoe leit dit kindeken
Nu zeit wellekome
Stille nacht
Herders hij is geboren
Dances by Purcell
’t Is geboren het Godd’lijk kind
O herders verlaat
Ich steh’ an deiner Krippen hier
Wij komen tezamen

– Break

Klein klein Jezuken
Te Bethlehem
Jesu meine Freude Buxtehude
Gloria in excelcis
Er is een roos ontsprongen
Transeamus
Midden in de winternacht
Kling klokjes
Er is een kindeken geboren op aard
O kerstnacht
Prince of Denmark’s march
A la berline postilion 

Program text

Recordings